O nás

Osobné údaje a náš prístup – aktualizované 26 októbra 2019

Bonusovekody.sk ctí zásadu ochrany osobných údajov svojich zákazníkov – naším cieľom je chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať právne predpisy týkajúce sa ochrany takých údajov. Tento dokument poskytuje ucelený prehľad o druhu informácií, ktoré prostredníctvom webových stránok bonusovekody.sk zhromažďujeme, a o tom, ako tieto informácie používame a chránime. Nájdete tu tiež zoznam Vašich práv týkajúce sa ochrany údajov a informáciu o tom, ako nás môžete kontaktovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú webových stránok bonusovekody.sk. Nevzťahujú sa napríklad na prúžkovú reklamu (bannery), inzeráty či reklamné akcie, ktoré prípadne sponzorujeme, alebo na ktorých sa podieľame, na webových stránkach vlastnených tretími osobami.

Všeobecný zber údajov užitím cookies a tagov
Zbierať alebo zdieľať informácie môžete, bez toho aby ste o tom vedeli, tiež počas surfovania po internete. Teda zbierajú a zdieľajú ich za vás cookies alebo internetové tagy.

Cookies sú súbory alebo informácie, ktoré Váš prehliadač ukladá na pevnom disku počítača. Keď sa vrátite na našu stránku, server – na ktorom sú uložené materiály našej stránky – spozná na základe týchto cookies Vaše predchádzajúce návštevy na našich stránkach a to, že ste už poskytli osobné údaje.

Väčšina prehliadačov má počiatočné nastavenie umožňujúci príjem cookies. Ak si prajete, môžete prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás varoval, kedykoľvek sú cookies zasielané. Odmietnutie cookies na stránke, ktorú ste navštívili, môže spôsobiť, že na určité oblasti stránky nebudete môcť vstúpiť, niektoré funkcie môžu byť potlačené alebo pri návšteve stránky nebudete môcť prijímať osobné informácie.

Takzvané „Session Cookies“ sú dočasné informácie, ktoré zlepšujú navigáciu na webových stránkach. Sú vymazané, akonáhle vypnete prehliadač alebo počítač.
„Persistent Cookies“ sú trvalejšie informácie umiestnené na Vašom pevnom disku. Tam zostanú, kým ich nevymažete. Môžu uchovávať osobné informácie, ale iba ak s tým súhlasíte.
Na našich webových stránkach môžu byť umiestnené reklamy tretích osôb. S týmito reklamami môžu byť spojené „cookies“, umožňujúce inzerentovi sledovať počet anonymných užívateľov reagujúcich na danú kampaň. Ku cookies umiestneným tretími osobami nemáme prístup, ani nad nimi nemáme žiadnu kontrolu.

Internetové tagy sú menšie ako cookies a oznamujú webovému serveru napríklad IP adresu (číslo priradené Vášmu počítaču, kedykoľvek surfujete na Internete), typ internetového prehliadača, ktorý používate, a typ Vášho operačného systému. Môžu byť umiestnené v online inzerátoch, ktoré odkazujú užívateľa na webové stránky. Ukazujú, koľkokrát bola daná stránka otvorená a o aké informácie ste mali záujem.

Adresu internetového protokolu, takzvanú IP adresu, pridelil Vášmu počítaču poskytovateľ internetového pripojenia. Väčšinou je dynamická. To znamená, že sa mení pri každom pripojení na internet. Používa sa napríklad k diagnostike problémov na serveri a k ​​správe stránok.

Môžeme tiež zhromažďovať údaje o Vašej návšteve na našich internetových stránkach a iných podobných stránkach podľa Vašich aktivít v našom on-line systému. Tieto dáta však nie sú osobné a neidentifikujú Vašu osobu. Môžu zahŕňať stránky, ktoré navštevujete, a produkty a služby, ktoré ste si prezerali alebo objednali. To nám pomáha do budúcna rozvíjať a modifikovať naše služby podľa Vašich individuálnych potrieb a preferencií. Tieto údaje sú už klasifikované ako dôverné a je s nimi zaobchádzané príslušným spôsobom v súlade s GDPR. Najmä ak sú používané v spojení s menom a adresou za účelom poskytovania „služieb poskytnutých na objednávku“.

Osobné údaje a ich používanie
Za „osobné údaje“ považujeme informácie, ktoré od Vás zhromažďujeme az ktorých je možné zistiť Vašu osobnú totožnosť ako napr. Vaše meno, adresa, telefónne číslo (vrátane čísla mobilného telefónu), údaje týkajúce sa platobných kariet, zobrazované meno (prezývka), e- mailová adresa, vek, pohlavie a rodinný stav; môžu sem však patriť aj ďalšie informácie, ako napr. nákupné zvyky a preferencie, ako aj informácie o životnom štýle – napr. o záujmoch a koníčkoch.
Uisťujeme Vás, že nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje z Vašich návštev na našej stránke, ibaže by ste nám tieto informácie poskytli dobrovoľne.
Ak nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom webových stránok bonusovekody.sk, bude zrejmé, na aké účely chceme tieto údaje použiť, a požiadame Vás o súhlas s takýmto použitím. Tieto údaje následne použijeme iba na uvedené účely. Medzi obvyklé účely patrí napr:

V prípade, že nám zašlete svoje osobné údaje v súvislosti s nejakou otázkou (napr. O spoločnosti, jej výrobkoch či službách alebo ich kvality alebo dostupnosti), použijeme údaje, ktoré poskytnete, aby sme odpovedali na Vašu otázku. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné zdieľať informácie o vás s inými externými spracovateľmi údajov.

Ak sa rozhodnete, že chcete dostávať marketingové materiály, budeme Vám z času na čas zasielať informácie alebo ponuky, ktoré sa týkajú nášho tovaru alebo služieb, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Ak budete s tým súhlasiť, môžeme tiež Vaše údaje zdieľať s ďalšími starostlivo vybranými spoločnosťami, alebo im ich odovzdať. Tieto spoločnosti Vám následne môžu zasielať informácie alebo ponuky týkajúce sa ich tovar alebo služieb, ako bude uvedené v dobe, keď od vás budeme údaje zhromažďovať. Môžete však kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním takýchto informácií a ponúk odvolať ( „odhlásiť sa“). Vyplníte chcete svoje osobné údaje na webových stránkach bonusovekody.sk a tieto údaje odošlete, beriete na vedomie a súhlasíte so zasielaním komerčnej komunikácii. prostredníctvom SMS správ, emailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov.

Bezpečnosť
Urobili sme vhodné opatrenia na to, aby sme zaistili bezpečnosť Vašich osobných údajov, a to isté vyžadujeme od externých spracovateľov údajov. Všetky informácie, z ktorých sa dá určiť osobné totožnosť, sú prístupné iba na základe určitých obmedzení, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu, úprave alebo zneužitiu. Upozorňujeme však, že Vaše osobné údaje môžeme oznámiť, ak to vyžaduje podľa zákona, na základe povolenia na domovú či osobnej prehliadke, predvolanie alebo súdneho nariadenia.

Vaše práva
Podľa zákona zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov máte najmä tieto práva:
právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste predtým udelili;
právo písomne ​​požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás spracovávané, a to raz za kalendárny rok bezplatne, inak za primeranú úhradu;
právo námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov;
právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii;
právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade porušenia svojich práv.

Ak chcete s nami prerokovať akúkoľvek záležitosť spojenú s ochranou údajov (napr. Odvolania súhlasu, opravu údajov), využite, prosím, nášho kontaktného formulára na bonusovekody.sk

Zmeny
Bonusovekody.sk si vyhradzuje právo na zmenu v týchto podmienkach, o ktoré navstevnikov týchto webových stránok budeme informovať na tomoto mieste.

Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s používáním cookies na personalizáciu obsahu.