Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

Základné zhrnutie. Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate prevádzkovateľovi stránok bonusovekody.sk. na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Obchodné oznámenia Vám môžu byť správcom zasielané z rôznych emailových adries správcu. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie. V prípade výslovného nesúhlasu môžete toto oznámiť cez kontaktný formulár.

1. Kontaktné údaje správcu

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je GAL GROUP s.r.o., (ďalej len ako „správca“).

1.2. Kontaktovať správcu môžete cez kontaktný formulár na webe alebo emailovú adresu [email protected].

1.3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. Obchodné oznámenia Vám môžu byť správcom zasielané z rôznych emailových adries správcu.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

4. Čas uloženia osobných údajov

4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je štyri (4) roky od prijatia Vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel spracovania.

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce v súlade s pokynmi správcu marketingovej služby pre správcov, vrátane subjektov zaisťujúcich pre správcov zasielanie obchodných oznámení a osoby zaisťujúce prevádzku webových stránok správcu (spracovatelia osobných údajov).

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva dotknutej osoby

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

6.3. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.

6.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

Spracovanie a využitie cookies

  • 1. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sa pri prehliadaní webovej stránky ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia návštevníka. Cookies obsahujú informácie o nastaveniach a akciách návštevníka webovej stránky.
  • 2. Správca na svojich webových stránkach zhromažďuje výhradne technické cookies. Správca nezhromažďuje žiadne cookies slúžiace na marketingové účely či iné podobné využitie.
  • 3. Správca zhromažďuje nasledujúce typy cookies: Cookies prvej strany: krátkodobé technické cookies, ktoré sa ukladajú pri navštívení nejakej internetovej stránky a čítať ich môže iba daná internetová stránka. Sú nevyhnutné pre správny chod webových stránok.
  • Dlhodobé cookies prvej strany: dlhodobé technické cookies využíva správca na získanie informácií o návštevníkoch webu prostredníctvom anonymizovaných a agregovaných dát v Google Analytics. Správca využíva iba nevyhnutné funkcie Google Analytics pod oprávneným záujmom – všetky ostatné funkcie slúžiace na identifikáciu či marketingové využitie týchto informácií sú vypnuté.
  • 4. Nastavenie súborov cookies a ich zmazanie
    Všetky nastavenia cookies je možné ľubovoľne meniť v prehliadači, zbieranie súborov je možné obmedziť, zakázať a tieto súbory je možné spätne zmazať. Pre detailné informácie ohľadom možností správy cookies navštívte nápovedu vášho internetového prehliadača.

Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s používáním cookies na personalizáciu obsahu.